wtorek, 14 sierpnia 2018

Niepełnosprawni pasażerowie znów będą testować tabor komunikacji miejskiej w Warszawie. Tym razem pociągi SKM i metra


Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaprasza osoby niepełnosprawne, w szczególności o ograniczonej mobilności lub percepcji, na spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie zebranie uwag odnośnie wyposażenia i aranżacji wnętrz pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego - składów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz metra. To już kolejna tego typu akcja - pod koniec lipca niepełnosprawni pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej testowali autobusy i tramwaje.

Spotkanie rozpocznie się 22 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 na stacji kolejowej Warszawa Gdańska, gdzie zostaną podstawione pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (27WE Elf i 35WE Impuls). Następnie będzie można przejechać jednym z nich na stację Warszawa Stadion. Tam, po przejściu na stację metra Stadion Narodowy, w godzinach 13.15-14.30, będzie możliwość omówienia aranżacji i wyposażenia pociągu metra (Inspiro).


Każdy głos może mieć znaczenie. ZTM zaprasza pasażerów komunikacji miejskiej, a także reprezentantów różnych organizacji zajmujących się pomocą i problemami osób o ograniczonej mobilności lub percepcji. W bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami ZTM, przewoźników oraz producentów taboru będzie można omówić swoje wątpliwości, uzyskać wyjaśnienia odnośnie zastosowanych rozwiązań oraz wnieść uwagi i sugestie w zakresie zagospodarowania przestrzeni pasażerskiej udostępnionego taboru.

Na podstawie wypełnionych przez uczestników spotkania ankiet, ZTM opracuje raport podsumowujący zgłoszone uwagi i propozycje, zawierający również zalecenia dotyczące przyszłych zakupów nowych pojazdów i modernizacji obecnie używanych. Wyniki przeglądu posłużą poprawie jakości funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego, a w szczególności komfortu podróży.

Konsultowanie zakupów pojazdów transportu publicznego w zakresie potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji to jedna z rekomendacji przyjętych przez Radę Warszawskiego Transportu Publicznego. Dla przypomnienia Rada Warszawskiego Transportu Publicznego została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk. To ciało doradcze, podczas spotkań którego dyskutowane są tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, czy infrastrukturalne, dotyczące transportu publicznego w stolicy i w całej aglomeracji. W skład Rady WTP wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, ekologicznych i zrzeszających przedsiębiorców, a także m.in. samorządów, świata nauki, ZTM i przewoźników.

Więcej informacji: ztm.waw.pl

Lubię to! / Udostępnij na Facebook!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz